NIVA American International School LogoLink back to home

การรับรองมาตรฐานโรงเรียนและสังกัดสมาชิกต่างๆ

Western Association of Schools and Colleges (ASC/WASC) LogoNIVA is fully accredited by WASC.

Western Association of Schools and Colleges (ASC/WASC)

WASC เป็นหน่วยงานนานาชาติด้านการรับรองมาตรฐานโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ที่สหรัฐอเมริกา หน่วยงานนี้จะให้การรับรองโรงเรียนที่มาตรฐานในการเรียนการสอนสูงและมีความมุ่งมั่นในการปรับปรุงโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยองค์กรนี้จะเน้นลักษณะการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง (แทนที่จะให้อาจารย์เป็นศูนย์กลาง)

การที่โรงเรียนของเราได้รับการรับรองมาตรฐาน 6 ปีเต็มในปี 2023 นั้นแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทของเราที่จะมอบการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่นักเรียนของเรา

The Office for National Education Standards and Quality Assessment (ONESQA) LogoNIVA has full ONESCA accreditation status.

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

สมศ. เป็นองค์การมหาชนที่รับผิดชอบการพัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพของสถานศึกษาในประเทศไทย โดยจะมีการประเมินทุกๆ 5 ปี

นีวาได้รับการรับรองมาตรฐานของ สมศ. เต็มรูปแบบ

MOE Logo

กระทรวงศึกษาธิการ (MOE)

กระทรวงศึกษาธิการ (MOE) เป็นองค์กรภาครัฐที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลการศึกษาในประเทศไทย

นีวามุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติและระเบียบการของกระทรวงศึกษาธิการทั้งหมด

OPEC Logo

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (OPEC)

วิสัยทัศน์ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (OPEC) คือ “สถานศึกษาเอกชนจัดการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้เรียน ภายใต้การกำกับ ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาเอกชนที่มีความเท่าเทียมและเป็นธรรม”

International Schools Association of Thailand (ISAT) LogoNIVA is a member of ISAT.

สมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย (ISAT)

สมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย (ISAT) ก่อตั้งขึ้นในปี 1994 โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างเหล่าโรงเรียนนานาชาติกับกระทรวงศึกษาธิการ (MOE) สมาคมจะคอยส่งเสริมให้โรงเรียนนานาชาติมีมาตรฐานที่สูง โดยจะมีโอกาสให้โรงเรียนสมาชิกส่งบุคลากรมาเข้าสัมมนาต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะต่างๆ ของวิชาชีพตน

นีวาเป็นสมาชิกของ ISAT ตั้งแต่สมาคมได้เริ่มก่อตั้ง

College Board and AP LogosNIVA is an authorized examination center for both the AP and SAT.

College Board/Advanced Placement (AP)

College Board เป็นองค์กรที่ทำงานด้านการเตรียมความพร้อมนักเรียนสำหรับการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย รวมถึง Advanced Placement Program (คอร์ส AP) และ SAT (สอบมาตรฐานนานาชาติที่นักเรียนทั่วโลกใช้เพื่อสมัครเข้ามหาวิทยาลัย)

นีวามีใบอนุญาตเป็นศูนย์สอบสำหรับทั้ง AP และ SAT ขณะนี้เรามีคอร์ส AP ให้นักเรียนของเราเลือก 15 วิชาด้วยกัน

นัดเยี่ยมชมโรงเรียนได้เลยวันนี้

หรือโทรหาเราได้ที่เบอร์:

02-948-4605

095-264-9445

084-992-2955

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 7:00 น. - 16:00 น.

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

โรงเรียนใช้หลักสูตรอะไร

โรงเรียนนานาชาตินีวาใช้หลักสูตร common core ของรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

จำนวนนักเรียนและสัดส่วนนักเรียนต่อครูในแต่ละห้องเป็นอย่างไรบ้าง

โดยทั่วไปแล้วเรามีขนาดชั้นเรียนที่เล็กกว่าและอัตราส่วนนักเรียนต่อครูต่ำกว่าโรงเรียนไทย ในห้องๆ หนึ่งจะนักเรียนมีตั้งแต่ 15 ถึง 26 คนโดยที่อัตราส่วนนักเรียนต่อครูจะอยู่ระหว่าง 13:1 ถึง 20:1 ค่ะ

คุณครูและบุคลากรอื่นๆ ของโรงเรียนถือคุณวุฒิระดับใด

คุณครูและเจ้าหน้าที่ของเราสําเร็จการศึกษาระดับสูงและมีประสบการณ์การสอนในหลากหลายประเทศ

ที่โรงเรียนมีพื้นที่และอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนการสอนอะไรให้แก่นักเรียนบ้าง
ทางโรงเรียนได้เตรียมสถานที่ให้บุตรหลานของท่านพร้อม ท่านสามารถเข้ามาชม ภาพบรรยากาศของโรงเรียนได้ที่นี่ หรือท่านสามารถที่จะทำการนัดเยี่ยมชมโรงเรียนเพื่อที่จะมาสัมผัสสถานที่จริงกับพร้อมกับครอบครัวของท่านได้
ทางโรงเรียนมีคอร์สที่ช่วยปูพื้นฐานภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนที่ยังไม่พร้อมที่จะเข้าเรียนกับกลุ่มหลักหรือไม่

มีค่ะ คอร์ส ELL (English Language Learner) ของเราถูกออกแบบมาเพื่อวางรากฐานสำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ โดยมีเป้าหมายที่จะเตรียมความพร้อมให้พวกเขาสามารถเข้าร่วมโปรแกรมหลักพร้อมกับเพื่อนในชั้นคนอื่น คอร์สนี้เหมาะสำหรับนักเรียนทุกคนที่มีประสบการณ์ในการใช้ภาษาอังกฤษน้อยค่ะ

โรงเรียนมีกิจกรรมนอกหลักสูตร (ECA) อะไรบ้าง
ทางโรงเรียนมีกิจกรรมหลากหลายให้นักเรียนสามารถเลือกได้ค่ะ รวมถึงกีฬา ศิลปะ ดนตรี การละคร และการช่วยเหลือและพัฒนาชุมชน ท่านสามารถคลิกลิงก์ต่อไปนี้เพื่อดูตัวอย่าง ECA ที่เรามีให้กับ ชั้นประถมและชั้นมัธยม โปรดทราบว่านี่เป็นเพียงตัวอย่างที่เรามี ในแต่ละปีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามระดับความนิยมและความสนใจของนักเรียน
ทางโรงเรียนมีนโยบายเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนอย่างไรบ้าง
โรงเรียนนานาชาตินีวาอเมริกันมีนโยบายและระเบียบปฏิบัติเพื่อรับรองความปลอดภัยของนักเรียน รวมถึงระเบียบปฏิบัติสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน การจัดการผู้มาเยี่ยมโรงเรียน และการกำกับดูแลนักเรียนทั้งในและนอกห้องเรียน ท่านสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายเหล่านี้ได้ที่หน้า Child Protection Policy
Western Association of Schools and Colleges (ASC/WASC) LogoNIVA is fully accredited by WASC.The Office for National Education Standards and Quality Assessment (ONESQA) LogoNIVA has full ONESCA accreditation status.MOE LogoOPEC LogoInternational Schools Association of Thailand (ISAT) LogoNIVA is a member of ISAT.