NIVA American International School LogoLink back to home

อายุ 11 ถึง 13 ปี • เสริมสร้างทักษะ

มัธยมตอนต้น

นักเรียนจะได้รับการปลูกฝังวินัย ทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และภาวะผู้นำผ่านการเรียนการสอนที่เน้นการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะต่างๆ พวกเขาจะได้เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความท้าทายของการเรียนในช่วงมัธยมปลาย

ใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมง

นัดเวลาได้ตามความสะดวกของท่าน

A middle school student at NIVA building a wooden mini bridge as part of her science class

เสริมสร้างทักษะ (skills-based learning)

การเน้นการเสริมสร้างทักษะมากกว่าแค่การท่องจำ นอกจากจะช่วยให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะเหล่านั้นแล้วก็ยังช่วยให้พวกเขาเข้าใจวิธีการนำสิ่งที่เรียนมาไปใช้ในโลกจริง

การประยุกต์ใช้จริง

มุ่งเน้นไปกับการฝึกทักษะที่เอามาใช้ได้กับโจทย์ที่จะเกิดขึ้นได้ในชีวิตจริง

แผนการเรียนปรับตามนักเรียน

การเรียนการสอนนั้นจะคำนึงถึงและปรับตามความสามารถ ความรวดเร็วในการเรียนรู้ และปัจจัยอื่นๆ ของนักเรียนแต่ละคน

ฝึกการทำงานร่วมกัน

มีงานกลุ่มเยอะจึงมีโอกาสให้นักเรียนพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมอย่างล้นเหลือ

เข้าใจเนื้อหาได้แน่นขึ้น

ด้วยธรรมชาติของสมองมนุษย์ นักเรียนที่ได้เรียนรู้โดยการลงมือทำจะสามารถเข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้นและจะจำได้นานขึ้น

เรียนกันแบบแอคทีฟ

เพราะการเรียนจะเน้นการลงมือทำโปรเจ็กและงานกลุ่ม (แทนที่จะนั่งฟังเฉยๆ) นักเรียนจะได้เห็นผลของการพัฒนาทักษะของพวกเขาทันที ทำให้การเรียนมีความน่าตื่นเต้น

การพัฒนาที่รอบด้าน

การเรียนการสอนรูปแบบนี้จะช่วยให้นักเรียนเก่งรอบด้าน เพราะจะมีการส่งเสริมพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ การแก้ปัญหา และการสื่อสารตลอดเวลา

พร้อมสำหรับอนาคต

นักเรียนจะรู้สึกพร้อมที่จะไปลุยกับความท้าทายของชั้นมัธยมปลายและมหาลัยฯ เพราะพวกเขาได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพพร้อมกับที่วางรากฐานทักษะต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับอนาคต

Middle School Subjects

NIVA's middle school curriculum is designed to prepare students for the challenges of high school through Pre-AP course offerings.

English

Develop strong communication skills for different settings and contexts, including interpersonal communication, public speaking, and digital communication

narrative writing

expository writing

argumentative writing

citation

public speaking

literary analysis

literary devices & techniques

research & synthesis techniques


build discussion & debate skills

express themselves creatively

Geometry & Statistics

Foundational knowledge and skills needed for higher level math with practical applications for engineering, architecture, physics, etc.

geometric shapes

geometric formulas

right triangle

trigonometry

data sets & probability distributions

tables

chart

graphs

coordinate geometry

geometric constructions

topology


apply math to real life situations

develop logical reasoning skills

develop a positive attitude towards maths

Algebra 1

Foundation for advanced math and science courses, develops critical thinking skills, and prepare students for college and career success

algebraic reasoning

graphing

functions

coordinate geometry

inequalities

linear equations

quadratic equations

factoring polynomials

exponents

radicals

functions


apply math to real life situations

develop logical reasoning skills

develop a positive attitude towards maths

Integrated Science

A multidisciplinary field that combines concepts from various scientific discipline us to better understand the world around us

earth science

life science

physical science

scientific method

lab safety

hypothesis testing

interdisciplinary approach

systems thinking

innovation


develop scientific inquiry skills

scientific concepts in every day life

become stewards of the environment

Social Studies

understand the world, and become responsible and informed citizens

geography

civics

history

economics

critical reading

public speaking

debate skills

global awareness

current events

human rights

political literacy


become responsible global thinkers

understand democracy and citizenship

drawing lessons from historical events

Thai

Preserve their cultural heritage, develop language fluency, promote national identity, and foster a sense of pride and belonging

Thai language skills

Thai culture

Thai history

Thai literature

Thai geography


communicate effectively in Thai

build confidence for language learning

Chinese

Opens up opportunities for future opportunities with China in a globalized world

Chinese language proficiency

Chinese culture

Chinese economy

Chinese society

Chinese history


become global citizens

build confidence for language learning

IT

Essential skills and knowledge to thrive in a digital world and pursue future careers in the technology industry

digital literacy

multimedia mastery

javaScript

python

google suite

online collaboration

peer feedback

online etiquette

Internet safety


growth mindset with technology

ethical and social implications of technology

solve real world problems with technology

Music

Develop creativity, critical thinking, teamwork, and communication skills while promoting cultural awareness, and appreciation for the arts

Music theory

sight reading

improvisation

ensemble playing

vocal techniques

expressiveness

instrumental technique

music appreciation


confidence to perform in front of others

collaborating with others in an ensemble

Theatre

Develop creativity, confidence, communication skills, teamwork, and empathy. Explore different perspectives and cultures

stage presence

improvisation

vocal production

physical expression

emotional regulation

storytelling

public speaking

rehearsal techniques

audience engagement


learn to receive constructive feedback

explore different characters and emotions

have fun with rehearsals and performance

Visual Arts

Develop creative, critical thinking, and problem-solving skills while fostering self-expression and appreciation for different cultures and perspectives

observational drawing & painting

composition & visual storytelling

design principles

art history

analyzing & critiquing artwork

digital tools for creating art


develop a personal art style

experimentation and exploration

environmental sustainability

PE

Promotes physical activity, healthy habits, teamwork, and social skills, which are essential for their physical and mental development

endurance

flexibility

strength

balance

agility

reaction time

spatial awareness

sports rules

sportsmanship

teamwork

communication skills

health education


appreciation for self-improvement

decision-making skills through sports

Life skills & values

Essential for personal growth, success at fulfillment in all areas of life. Develop skills and attitudes that will benefit students throughout their lives

personal hygiene and grooming, nutrition & eating habits, decision making, conflict resolution, self-awareness, accountability, goal-setting, time management and organization, empathy, ethics


develop work ethics and perseverance

foster a growth mindset

build self confidence and self-esteem

กิจกรรมนอกหลักสูตร (ECA)

การเรียนรู้นั้นไม่ได้เกิดขึ้นแค่ภายในห้องเรียน นักเรียนจะสามารถค้นพบสิ่งใหม่ๆ เกี่ยวกับตนเองผ่านกิจกรรมอันหลากหลายที่เรามีให้

บาสเกตบอล

ฟุตบอล

วอลเลย์บอล

แบดมินตัน

ปิงปอง

ว่ายน้ำ

ชมรมศิลปะ

ดนตรีไทย

นาฏศิลป์

ชมรมหมากรุก

ชมรมการเขียนโปรแกรม

ภาพยนตร์ศึกษา

โรงเรียนนานาชาตินีวาอเมริกันเป็นสถานศึกษาที่ยอดเยี่ยม

โรงเรียนมอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยมให้แก่นักเรียน นอกจากนั้นยังสนับสนุนให้นักเรียนเรียนรู้ในแบบที่ตัวเองถนัดและยังมีกิจกรรมนอกบทเรียนให้อีกมากมาย

จีฮเย สาวเกาหลีหนึ่งเดียว | รุ่นพี่เกรด 12 ปีการศึกษา 2023

นัดเยี่ยมชมโรงเรียนได้เลยวันนี้

หรือโทรหาเราได้ที่เบอร์:

02-948-4605

095-264-9445

084-992-2955

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 7:00 น. - 16:00 น.

สมัครเรียนที่นีวาได้ด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพียง 4 ขั้นตอน

1. ส่งเอกสาร

เพื่อความสะดวก ท่านสามารถดาวน์โหลดรายการเอกสารได้ที่นี่

2. ประเมินผู้สมัคร

การประเมินความรู้ความสามารถผู้สมัครเป็นขั้นตอนสำคัญที่จะช่วยให้โรงเรียนเตรียมการสนับสนุนผู้สมัครได้อย่างเหมาะสม

3. ชำระค่าเล่าเรียน

เมื่อท่านได้รับการยืนยันที่นั่งของบุตรหลานของท่านแล้ว ท่านสามารถทำการชำระค่าเล่าเรียนเพื่อยืนยันสิทธิที่นั่งนั้น

4. ลงทะเบียน ซื้อชุดนักเรียน และรับแพ็คเก็ตนักเรียน

เพียงไม่กี่ขั้นตอนก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ทางโรงเรียนจะคอยอำนวยความสะดวกให้นะคะ

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครเรียน

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

ที่นีวามีคอร์ส AP อะไรบ้าง
ท่านสามารถดู คอร์ส AP ที่เรามีได้ที่นี่ ทั้งนี้โปรดทราบว่าในแต่ละปีการศึกษา คอร์สที่จะเปิดสอนจริงนั้นขึ้นอยู่กับความสนใจของนักเรียนและจำนวนนักเรียนขั้นต่ำที่สมัครเข้าเรียนคอร์สนั้นๆ
คอร์ส AP มีความสำคัญเช่นไรสำหรับตัวนักเรียนเองเมื่อนักเรียนคนนั้นไปศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย
  • เนื่องจากคอร์ส AP นั้นเป็นคอร์สระดับมหาลัยฯ จึงเป็นโอกาสให้นักเรียนได้สัมผัสกับและเติบโตจากความท้าทายในระดับนั้น
  • นักเรียนที่จบคอร์ส AP จะได้รับเครดิตวิชาในมหาลัยฯ ที่นักเรียนสมัครเข้า ซึ่งการที่ได้เครดิตมหาลัยฯ นั้นจะทำให้ไม่มีความจำเป็นต้องลงเรียนวิชานั้นๆ อีก จึงช่วยลดต้นทุนค่าเล่าเรียนที่มหาลัยฯ ร่นเวลาที่ใช้ในการเรียน ซึ่งอาจจะช่วยให้นักศึกษาจบมหาลัยฯ ได้เร็วกว่าเพื่อน ทั้งนี้การที่จะได้เครดิตหรือไม่หรือจะได้กี่เครดิตจากการสำหรับคอร์สหลักสูตร AP นั้นๆ จะขึ้นอยู่กับทางมหาลัยฯ ค่ะ
  • ผลการศึกษาของนักเรียนที่สำเร็จคอร์ส AP นั้น เมื่อส่งสมัครเข้ามหาลัยฯ จะแสดงให้คณะกรรมการที่มหาลัยฯ นั้นเห็นว่านักเรียนคนนี้เต็มใจที่จะท้าทายตัวเองในด้านวิชาการและอาจเพิ่มโอกาสในการได้รับเข้าหรือได้ทุนการศึกษา แม้จะมีการแข่งขันระดับสูงระหว่างผู้สมัครก็ตาม
ประกาศนียบัตรที่นักเรียนจะได้รับเมื่อจบคอร์ส AP เป็นเช่นไร
ประกาศนียบัตรของผู้ที่จบคอร์ส AP มีสองประเภท:
  1. AP Capstone Diploma: ประกาศนียบัตรนี้จะมอบให้แก่นักเรียนที่ทำตามเงื่อนไขครบดังนี้: AP Capstone 1 (สัมมนา) AP Capstone 2 (การวิจัย) คะแนนสอบคอร์ส AP อีก 4 วิชา (โดยที่เป็นคะแนนอย่างน้อย 3 เต็ม 5 สำหรับแต่ละวิชา)
  2. AP International Diploma (APID): เป็นประกาศนียบัตรที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก โดยจะมอบให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนที่โดดเด่นที่ทำตามเงื่อนไขครบดังนี้: คะแนนมากกว่า 3 เต็ม 5 จากคอร์ส AP ทั้งหมด 5 วิชา (แต่ละวิชามีข้อกำหนดที่แตกต่างกัน)
ทางโรงเรียนมีการช่วยสนับสนุนนักเรียนเพื่อที่จะได้รับทุกการศึกษาจากมหาลัยฯ ต่างประเทศอย่างไรบ้าง

อาจารย์ที่ปรึกษาของเราจะทำงานกับนักเรียนชั้นเกรด 11 และ 12 โดยตรงในการส่งสมัครทุนการศึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะช่วยนักเรียนเตรียมและส่งใบสมัคร เตรียมตัวสำหรับการสอบสัมภาษณ์ และคอยชี้แนะเกี่ยวกับเอกสารทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับมหาวิทยาลัยที่นักเรียนคนๆ นั้นเลือก

ถ้าหากก่อนย้ายมาที่นีวาตัวนักเรียนได้เรียนมาในระบบ IB (หรือระบบอื่นๆ) เมื่อนักเรียนคนนั้นย้ายมาที่นีวาเครดิตต่างๆ ที่เคยได้มาจะเป็นเช่นไร

เมื่อนักเรียนย้ายมาเรียนที่นีวา อาจารย์ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนของเราจะประเมินหน่วยกิจต่างๆ ที่นักเรียนคนนั้นมีและจะนำมาจับคู่กับรายวิชาที่ตรงกันในระบบของเรา จากนั้นอาจารย์ที่ปรึกษาจะช่วยนักเรียนวางแผนการลงหน่วยกิจในช่วงปี (หรือหลายปี) ที่เหลือที่นีวาเพื่อที่นักเรียนคนนั้นจะได้สำเร็จการศึกษาในสายที่ต้องการและตามเวลาที่เหมาะสม

Western Association of Schools and Colleges (ASC/WASC) LogoNIVA is fully accredited by WASC.The Office for National Education Standards and Quality Assessment (ONESQA) LogoNIVA has full ONESCA accreditation status.MOE LogoOPEC LogoInternational Schools Association of Thailand (ISAT) LogoNIVA is a member of ISAT.