NIVA American International School LogoLink back to home

ส่งใบสมัครและเอกสาร

กรุณาดาวน์โหลดและกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร เมื่อท่านกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว กรุณาอีเมลแบบฟอร์มนี้พร้อมกับเอกสารที่ระบุไว้ด้านล่างไปที่ admissions@niva.ac.th.

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับผู้สมัครชาวไทย:
 1. สำเนาผลการเรียนจากโรงเรียนเดิม
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ของผู้สมัครและผู้ปกครองทั้งสองท่าน)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. สำเนาสูติบัตรของผู้สมัคร
 5. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว ของผู้สมัคร จำนวน 2 ใบ
 6. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้วของผู้ปกครองท่านละ 1 ใบ
 7. สำเนาสมุดวัคซีน (สำหรับผู้สมัครเข้าชั้นเตรียมอนุบาลถึงเกรด 5 เท่านั้น)
เอกสารที่ต้องใช้สำหรับผู้สมัครที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย:
 1. สำเนาผลการเรียนจากโรงเรียนเดิม
 2. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ปกครองทั้ง 2 ท่าน
 3. สำเนาสูติบัตรหรือหนังสือเดินทางของผู้สมัคร
 4. สำเนาสูติบัตรของผู้สมัคร
 5. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว ของผู้สมัคร จำนวน 2 ใบ
 6. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้วของผู้ปกครองท่านละ 1 ใบ
 7. สำเนาสมุดวัคซีน (สำหรับผู้สมัครเข้าชั้นเตรียมอนุบาลถึงเกรด 5 เท่านั้น)

เมื่อทางโรงเรียนได้ตรวจสอบเอกสารที่ท่านส่งเข้ามาแล้วเสร็จ ทางโรงเรียนจะติดต่อไปเพื่อนัดหมายสำหรับขั้นตอนถัดไปคือ การประเมินผู้สมัคร

แบบฟอร์มใบสมัคร

ทางโรงเรียนอาจมีความจำเป็นที่จะใช้เวลาในการตรวจสอบเอกสาร 2 ถึง 3 วัน จึงเรียนขออภัยที่ทำให้ท่านต้องรอ ณ ที่นี้

ทั้งนี้ ทางโรงเรียนไม่สามารถดำเนินการให้ท่านหากเอกสารไม่ครบ • โปรดทราบว่าขั้นตอนการส่งใบสมัครเข้ามาไม่ได้เป็นการจองที่นั่งให้แก่บุตรหลานของท่าน • เนื่องจากโรงเรียนนานาชาตินีวาอเมริกันให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักเรียนและการดูแลนักเรียนของเราอย่างทั่วถึง ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับนักเรียนเข้า หากเราประเมินว่าเราไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานที่จำเป็นในการดูแลผู้สมัครได้

การประเมินผู้สมัคร

วัตถุประสงค์หลักของการประเมินคือการช่วยให้โรงเรียนเข้าใจทักษะความสามารถของผู้สมัครได้ดีขึ้น เพื่อช่วยให้เราเตรียมการสนับสนุนที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับบุตรหลานของท่าน

เตรียมอนุบาลและอนุบาล

ค่าธรรมเนียมการสมัคร: 2,000 บาท

สัมภาษณ์

เกรด 1 ถึง 12

ค่าธรรมเนียมการสมัคร: 5,000 บาท

สัมภาษณ์

สอบข้อเขียน

ท่านสามารถชำระค่าสมัครได้ในวันที่มารับการประเมิน (ก่อนที่จะเริ่มกระบวนการประเมินผู้สมัคร)

*

ท่านสามารถชำระด้วยบัตรเครดิตหรือการโอนเงิน • ทางโรงเรียนไม่รับเงินสด

ชำระค่าเล่าเรียน

เพื่อความสะดวกของท่าน ท่านสามารถชำระค่าเล่าเรียนด้วยการ:

 • แวะมาที่โรงเรียนและจ่ายด้วยบัตรเครดิต
 • โอนเงินผ่านธนาคารโดยใช้รหัส QR ของโรงเรียนและส่งหลักฐานการชำระเงินไปที่บัญชีไลน์ OA ของฝ่ายบัญชี: @nivafinance

ทางโรงเรียนไม่รับเงินสด • ท่านสามารถแบ่งชำระได้เป็น 2 หรือ 4 งวด • ทางโรงเรียนมีส่วนลดพิเศษให้กับผู้ปกครองที่ชำระตรงเวลา (ตามเงื่อนไขที่โรงเรียนได้กำหนดไว้) • ท่านสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในไฟล์ค่าเล่าเรียนของเราหรือติดต่อสอบถามได้ที่ 02-948-4605

ค่าเล่าเรียน PDF

ลงทะเบียน ซื้อชุดนักเรียน และรับแพ็คเก็ตนักเรียน

เราจะดูแลจัดการให้บุตรหลานของท่านมีทุกอย่างครบพร้อมสำหรับการเรียนก้าวแรกที่นีวาด้วยความมั่นใจ

นัดเยี่ยมชมโรงเรียนได้เลยวันนี้

หรือโทรหาเราได้ที่เบอร์:

02-948-4605

095-264-9445

084-992-2955

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 7:00 น. - 16:00 น.

ผู้ปกครองท่านอื่นคิดอย่างไรบ้างเกี่ยวกับนีวา

ดิฉันเชื่อว่าโรงเรียนแห่งนี้สามารถพัฒนาเด็กเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เหตุผลที่ผู้ปกครองหลายๆ ท่านเลือกโรงเรียนนานาชาตินีวาอเมริกัน

เราเชื่อว่าโรงเรียนนานาชาตินีวาช่วยเด็กๆ พัฒนาบุคลิกภาพไปในทางที่ดี

Testimonials

ลูกมีความสุข พ่อแม่ก็มีความสุข

Happy with NIVA

Our family is happy with NIVA. They take good care of our son.

Marvin's Parent

เรามั่นใจว่าเราเลือกถูก

โรงเรียนให้ความใส่ใจ ดูแลเด็กๆ เป็นอย่างดี สนับสนุน และส่งเสริมให้นักเรียนได้เติบโตอย่างมีคุณภาพ

Happy daddy

Best choice I've made

My son has a beautiful time at NIVA. He enjoys learning and all the teacher have always been supportive.

Mother of happy student

ขอชื่นชม

ลูกอยู่โรงเรียนแล้วดูมีระเบียบวินัยและเชื่อฟังคุณครูดีมาก ขอชื่นชมการดูแลเอาใจใส่ของคุณครูและครูผู้ช่วยทุกท่าน

ผู้ปกครองน้องนารา

Great school!

Great school, good facilities, and excellent teachers.

Father of two daughters

ลูกมีความสุข

เป็นโรงเรียนที่เป็นเหมือนบ้าน ลูกมีความสุขทุกครั้งที่มาโรงเรียน

รักภูผาธาราที่สุดในโลก

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครและเกณฑ์การรับเข้าเรียนมีอะไรบ้าง
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครเรียนกับโรงเรียนนานาชาตินีวาอเมริกันได้ที่ niva.ac.th/admissions
ค่าเทอมของนีวาอยู่ที่เท่าไหร่? และมีค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากนั้นหรือไม่
ฉันสามารถสํารองที่นั่งให้บุตรหลานของฉันล่วงหน้าสองปีขึ้นไปได้หรือไม่

ได้ค่ะ ท่านสามารถสำรองที่นั่งให้บุตรหลานของท่านได้โดยการวางเงินมัดจำ (เงินมัดจำก้อนนี้ไม่สามารถทำเรื่องคืนได้) กับเรา หากท่านต้องการจะสอบถามเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อมาที่เบอร์ 02-948-4605 หรือ 095-264-6445 ได้ โปรดทราบว่าการสำรองที่นั่งล่วงหน้านั้นจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่นจำนวนนักเรียนปัจจุบันและจำนวนนักเรียนที่ห้องนั้นๆ เปิดรับสมัคร

Western Association of Schools and Colleges (ASC/WASC) LogoNIVA is fully accredited by WASC.The Office for National Education Standards and Quality Assessment (ONESQA) LogoNIVA has full ONESCA accreditation status.MOE LogoOPEC LogoInternational Schools Association of Thailand (ISAT) LogoNIVA is a member of ISAT.