NIVA American International School LogoLink back to home

เรื่องราวความเป็นมาของนีวา

ในปี 1991

ในสมัยที่ประเทศไทยมีโรงเรียนนานาชาติเพียง 7 แห่ง

ความท้าทาย

ผู้ก่อตั้งโรงเรียนนานาชาตินีวา ดร. นาธานนนท์ ไชยสุริยันธารณ์ ได้มองเห็นว่าทักษะภาษาอังกฤษของเด็กไทยในช่วงนั้นจะยังล้าหลังประเทศอื่นๆ มาก

การก่อตั้ง

โรงเรียนนานาชาตินีวาได้ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยให้คนรุ่นหลังมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นทักษะที่จะช่วยปูทางให้นักเรียนประสบความสำเร็จได้ทั้งในประเทศและบนเวทีโลก

ครอบครัวนีวา

โรงเรียนแห่งนี้จะคอยผลักดันให้นักเรียนมุ่งไปตามนิยามความสำเร็จของตนและคอยดูแลเอาใจใส่อย่างอบอุ่นเสมือนครอบครัว ทุกวันนี้บรรยากาศความเป็นครอบครัวที่อบอุ่นของนีวานี้ก็ยังคงอยู่กับเรา

แรงผลักดัน

พื้นฐานภาษาอังกฤษและการเรียนการสอนเฉพาะแบบของนีวาได้ช่วยให้ศิษย์เก่าหลายร้อยคนของเราสามารถใช้ชีวิตตามนิยามความสำเร็จของพวกเขาได้ในวันนี้

นี้คือการเดินทางของคุณ

ท่านต้องการให้เรื่องราวชีวิตของลูกหลานท่านออกมาเป็นอย่างไรบ้าง ถ้าหากในเรื่องราวนั้นเต็มไปด้วยความสำเร็จ ภาษาอังกฤษแน่นๆ และการใช้ชีวิตที่ครบสมบูรณ์

นีวาจะช่วยนำทางให้ลูกคุณเอง

นีวาจะมีความมุ่งเน้นไปทางการทำโปรเจ็กและกิจกรรมเยอะ ทำให้การเรียนการสอนสนุกและมีโอกาสมากมายให้นักเรียนพัฒนาทักษาการสื่อสารและการทำงานเป็นทีม

นักเรียนที่กำลังสำเร็จการศึกษา | รุ่นพี่เกรด 12 ปีการศึกษา 2023

การรับรองมาตรฐานโรงเรียนและสังกัดสมาชิกต่างๆ

โรงเรียนนานาชาตินีวาอเมริกันมีใบอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการแห่งประเทศไทยและได้รับการรับรองอย่างเต็มรูปแบบจาก WASC (องค์กรการรับรองสถานศึกษาระดับโลก) สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

Western Association of Schools and Colleges (ASC/WASC) LogoNIVA is fully accredited by WASC.The Office for National Education Standards and Quality Assessment (ONESQA) LogoNIVA has full ONESCA accreditation status.MOE LogoOPEC LogoInternational Schools Association of Thailand (ISAT) LogoNIVA is a member of ISAT.
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานของเรา

แนวคิดของโรงเรียน

NIVA elementary students planting tomotoes as part of their education

ปรัชญา

มนุษย์ทุกๆ คนมีเอกลักษณ์เฉพาะของตนและมีความสามารถที่จะพัฒนาและเติมเต็มศักยภาพด้านอารมณ์ ปัญญา ร่างกาย การเข้าสังคม และทางจิตวิญญาณของตนได้อย่างเป็นที่สุด

วิสัยทัศน์

เราจะเป็นแรงบันดาลใจให้นักเรียนทุกคนตั้งเป้าหมายให้สูงและใช้ชีวิตที่ประสบความสําเร็จตามนิยามความสำเร็จของตน

พันธกิจ

เราจะมอบการศึกษาที่สมบูรณ์ครบถ้วนให้แก่นักเรียนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุกๆ คนบรรลุเป้าหมายชีวิตของตนในฐานะประชากรโลกคนหนึ่ง

คำมั่นสัญญา

เราให้คำมั่นสัญญาที่จะมอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุดให้แก่นักเรียนและจะคอยปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดหย่อน

คติพจน์

เสริมสร้างทักษะสู่ความเป็นเลิศ

ผลลัพธ์จากการเรียนที่นีวา (SLO's)

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

รากฐานสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ ส่งเสริมความร่วมมือ แก้ไขปัญหาความขัดแย้ง และการเสริมสร้างความมั่นใจ

ความรู้ด้านอาชีพ

ก้าวแรกสู่ความสำเร็จในอาชีพการงาน สำรวจค้นหาเส้นทางต่างๆ ที่มีอยู่เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับก้าวต่อไปของชีวิต

บุคคลที่มีคุณภาพของสังคม

การมีส่วนร่วมในสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม จะช่วยให้นักเรียนเติบโตและเข้าใจคุณค่าที่ตนสามารถนำไปสู่ผู้อื่นได้

การพัฒนาความรู้ทางการเงิน

จุดเริ่มต้นของความสําเร็จและความมั่นคงทางการเงินมาจากการทําความเข้าใจโลกธุรกิจและการเงิน รวมถึงความสามารถพื้นฐานในการตัดสินใจเรื่องการเงินอย่างชาญฉลาด

การใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ

เป็นส่วนสําคัญของการใช้ชีวิตและการทํางานในอนาคต ความคุ้นชินกับเทคโนโลยีและความสามารถในการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็วนั้นได้กลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้อีกต่อไปในที่ทํางานปัจจุบัน

Universities our alumni go to

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

โรงเรียนใช้หลักสูตรอะไร

โรงเรียนนานาชาตินีวาใช้หลักสูตร common core ของรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

จำนวนนักเรียนและสัดส่วนนักเรียนต่อครูในแต่ละห้องเป็นอย่างไรบ้าง

โดยทั่วไปแล้วเรามีขนาดชั้นเรียนที่เล็กกว่าและอัตราส่วนนักเรียนต่อครูต่ำกว่าโรงเรียนไทย ในห้องๆ หนึ่งจะนักเรียนมีตั้งแต่ 15 ถึง 26 คนโดยที่อัตราส่วนนักเรียนต่อครูจะอยู่ระหว่าง 13:1 ถึง 20:1 ค่ะ

คุณครูและบุคลากรอื่นๆ ของโรงเรียนถือคุณวุฒิระดับใด

คุณครูและเจ้าหน้าที่ของเราสําเร็จการศึกษาระดับสูงและมีประสบการณ์การสอนในหลากหลายประเทศ

ที่โรงเรียนมีพื้นที่และอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนการสอนอะไรให้แก่นักเรียนบ้าง
ทางโรงเรียนได้เตรียมสถานที่ให้บุตรหลานของท่านพร้อม ท่านสามารถเข้ามาชม ภาพบรรยากาศของโรงเรียนได้ที่นี่ หรือท่านสามารถที่จะทำการนัดเยี่ยมชมโรงเรียนเพื่อที่จะมาสัมผัสสถานที่จริงกับพร้อมกับครอบครัวของท่านได้
ทางโรงเรียนมีคอร์สที่ช่วยปูพื้นฐานภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนที่ยังไม่พร้อมที่จะเข้าเรียนกับกลุ่มหลักหรือไม่

มีค่ะ คอร์ส ELL (English Language Learner) ของเราถูกออกแบบมาเพื่อวางรากฐานสำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ โดยมีเป้าหมายที่จะเตรียมความพร้อมให้พวกเขาสามารถเข้าร่วมโปรแกรมหลักพร้อมกับเพื่อนในชั้นคนอื่น คอร์สนี้เหมาะสำหรับนักเรียนทุกคนที่มีประสบการณ์ในการใช้ภาษาอังกฤษน้อยค่ะ

โรงเรียนมีกิจกรรมนอกหลักสูตร (ECA) อะไรบ้าง
ทางโรงเรียนมีกิจกรรมหลากหลายให้นักเรียนสามารถเลือกได้ค่ะ รวมถึงกีฬา ศิลปะ ดนตรี การละคร และการช่วยเหลือและพัฒนาชุมชน ท่านสามารถคลิกลิงก์ต่อไปนี้เพื่อดูตัวอย่าง ECA ที่เรามีให้กับ ชั้นประถมและชั้นมัธยม โปรดทราบว่านี่เป็นเพียงตัวอย่างที่เรามี ในแต่ละปีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามระดับความนิยมและความสนใจของนักเรียน
ทางโรงเรียนมีนโยบายเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนอย่างไรบ้าง
โรงเรียนนานาชาตินีวาอเมริกันมีนโยบายและระเบียบปฏิบัติเพื่อรับรองความปลอดภัยของนักเรียน รวมถึงระเบียบปฏิบัติสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน การจัดการผู้มาเยี่ยมโรงเรียน และการกำกับดูแลนักเรียนทั้งในและนอกห้องเรียน ท่านสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายเหล่านี้ได้ที่หน้า Child Protection Policy
Western Association of Schools and Colleges (ASC/WASC) LogoNIVA is fully accredited by WASC.The Office for National Education Standards and Quality Assessment (ONESQA) LogoNIVA has full ONESCA accreditation status.MOE LogoOPEC LogoInternational Schools Association of Thailand (ISAT) LogoNIVA is a member of ISAT.